PRIVACY VERKLARING

WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een reactie via het contactformulier geeft, wordt u gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Omdat het daarbij om privacygevoelige gegevens gaat, is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alleen de gegevens die u zelf verstrekt worden opgeslagen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

Bij onze verwerking worden de eisen die de privacywetgeving stelt in acht genomen. Dit betekent dat er duidelijk via deze privacyverklaring vermeld wordt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.  De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de volgende legitieme doeleinden:

  • Wanneer u het contactformulier invult, is uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact met u op te nemen en u van een reactie te kunnen voorzien.
  • Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan is uw naam en e-mailadres nodig om deze nieuwsbrief over mijn werk aan u te sturen. Na inschrijving op de nieuwsbrief ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Daarna wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.
  • Wanneer u besluit om een kunstwerk te kopen dan is uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de betaling te verwerken en ook om de praktische zaken zoals de bezorging van het doek aan uw adres te kunnen regelen.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Uw gegevens worden dus alleen op grond van artikel 6 lid 1 sub a en sub b Wbp verwerkt.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.  U kunt schriftelijk een verzoek tot inzage doen en indien u vaststelt dat uw gegevens, onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan mag u dit schriftelijk vermelden om door te geven welke gegevens gewijzigd of verwijderd moeten worden.
U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken zodat uw gegevens daarna niet meer verwerkt worden.  Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van uw toestemming van voor de intrekking.
Daarnaast heeft u ten alle tijden het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u  een schriftelijk verzoek doen.
Schriftelijke verzoeken worden binnen 4 weken na ontvangst in behandeling genomen. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan. Om misbruik te voorkomen kunt u daarbij worden gevraagd om u adequaat te identificeren.

U kunt uw verzoek richten aan info@stefaniewierda.com.

MET WIE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. (bijvoorbeeld een transport bedrijf) Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verzorgen van het product. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mijn Domein.De servers van Mijn Domein zijn gevestigd in Nederland. Hoe Mijn Domein met uw gegevens omgaat, kun u hier lezen.

ZIJN DE PERSOONSGEVENS BEVEILIGD?

Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en uw privacy te waarborgen.

Passende technische maatregelen beveiligen  persoonsgegevens tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze eisen zijn ook van toepassing voor partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken (bv transport bedrijven).

WORDEN ER COOKIES GEBRUIKT?

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Uitschakelen en verwijderen

Wil u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dan kunt u dit doen via uw browserinstellingen of via de cookiemelding op deze website. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Google Analytics

Om te weten hoe bezoekers de website gebruiken, en het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, wordt Google Analytics toegepast. Via de website worden er analytische cookies van Google geplaatst. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt zodat u niet persoonlijk te herleiden bent. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Sociale media

Om de inhoud van de website te kunnen delen via sociale media zijn er een aantal socialemedia-buttons bovenin geplaatst.

U kunt  privacyverklaringen van de respectievelijke socialemediakanalen  lezen om te weten hoe zij met uw privacy omgaan.

Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
Instagram: [https://help.instagram.com/285881641526716?helpref=page_content]
Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy]

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens die u verstrekt heeft bij aanmelden op de nieuwsbrief verwijderd.

Reactie via reactieformulier: uw naam en e-mailadres bij uw reactie worden enkel zichtbaar voor de kunstenaar opgeslagen. Binnen een jaar na de laatste correspondentie wordt deze informatie verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

WIJZIGINGEN

Ik behoud mij het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over het privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via het e-mailadres: info@stefaniewierda.com